ANADİLİ KAMPANYAMIZA DESTEK OLUN

Anadili Kampanyamıza Bağış Çağrısı

 

Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTEV), 51 Türk Veli Derneğinin çatı kuruluşu olarak yaklaşık 15 yıl önce Kuzey Ren-Vestfalya’da kurulmuş olup gönüllülük esasına göre faaliyetlerine devam etmektedir. FÖTEV Türk kökenli aile ve öğrencilerin, eğitim ve uyum politikasındaki beklentilerini, endişelerini dile getirmekte, eğitim ile ilgili tüm kurumlarla, değişik çatı kuruluşlarıyla ve siyasi partilerle birlikte çalışmakta, ailelerin ve öğrencilerin sosyal ve siyasal katılımını teşvik etmekte ve bu yöndeki gelişmeleri de yakından takip etmektedir.

 

FÖTEV Türk gençlerinin ve velilerinin eğitim durumlariyla ilgilenirken, aynı zamanda özellikle de KRV de gerek Alman gerekse Türk kurumlarıyla sıkı calışmalar içerisindedir. KRV Okul ve Eğitim Bakanlığı'nin eğitim konularında danışma kurulunda tek Türk STK sı olarak yer almaktadır.

FÖTEV, çokdilliliğin desteklenmesi „istisna değil usul halini alması gerekir“ diye yeni bir düşünce ve uygulamaya gidilmesini talep etmekte ve desteklemektedir. Bunun için de bir Anadili Kampanası başlatmış bulunuyoruz. Ilk etapta KRV eyaleti çapında başlatmış olduğu bu kampanya çerçevesinde Türkçenin hak ettiği itibarı ve konumu somut adımlar atarak sağlamayı hedefliyor. Bu bağlamda yapılacak çalışmalara ve atılacak adımlara Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTED) ile Almanya Türk Öğretmenler Federasyonu (ATÖF) tam destek verecektir. FÖTED ve ATÖF`ün yanı sıra bir çok dernek, kurum ve kuruluş da anadili kampanyasını destekliyorlar.

 

Kampanya çerçevesinde atılmasını düşündüğümüz adımlar:

  1. Değişik kesimlere (veli, çocuk, Alman kamuoyu ve siyaseti) göre sloganlar halinde anadilin önemi vurgulanacak.
  2. Görsel afişlerle ve sosyal medya aracılığı ile kamuoyunun dikkati çekilecek. YouTube formatında kısa video ve kısa TV çekimleriyle kamuoyu bilinçaltı işlenecek.
  3. İmaj çalışmaları (örnek okullar, müdürler) onore edilecek. Bakanlık nezdinde yazışmalar ile konu gündemde tutulacak.
  4. Gerek federasyon olarak, gerekse yerel dernekler olarak velilere yönelik (okullarda, derneklerde, camiilerde) anadilinin ve çokdilliliğin önemini vurgulayan seri bilgilendirme seminerleri düzenlenecek. Veliler okullarda anadili derslerini talep etmesi için teşvik edilecek.
  5. DİTİB, Alevi ve diğer dini kuruluşlarla işbirliği geliştirilecek ve genişletilecek. Eyaletimizdeki Başkonsoloslarla işbirliğinde Türk kamuoyuna yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

 

Bu kampanyamızın olumlu sonuçlar verebilmesi için siz değerli işadamlarımızın desteğine çok ihtiyacımız vardır. Bu nedenle FÖTEV Yönetim Kurulu adına eğitim-öğretime ilişkin görüş ve düşüncelerimizin kamuoyuna aktarılması konusunda vermiş olduğunuz maddi ve manevi destekten sizlere teşekkür ederiz. Yapmış olduğunuz ödemeler için vergi dairesine sunulmak üzere resmi bağış belgesi (Spendenbescheinigung) veriyoruz. Kurumunuz kampanya esnasında en iyi şekilde tanıtılmaya çalışılacaktır.


Dr. Aysun Aydemir